COLLOIDAAL ZILVER EN COLLOIDAAL GOUD NADER BELICHT...

 

 

 -  Colloïdaal zilver  werkt effectief tegen schadelijke bacteriën, infecties en schimmels.

 

  -  Colloïdaal goud  stimuleert en ondersteunt het lichamelijk en geestelijk welzijn.

 

 

In de strijd tegen kanker wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar een ‘nieuw’ wapen danwel middel: het gebruik van kleine tot zeer kleine gouddeeltjes; Colloïdaal Goud. De gouddeeltjes zijn met het blote oog niet zichtbaar, wel onder een electronen microscoop. Omdat de gouddeeltjes zeer klein zijn kunnen zij zich makkelijk in defecte cellen ophopen, bijvoorbeeld die van een tumor.  Dat komt doordat celwanden van tumoren gaten hebben in tegenstelling tot gezonde cellen.

 

Goud kan ook een gunstig effect hebben op de geestelijke gezondheid. Vroeger werd goud ook als bestanddeel in anti-depressiva verwerkt. Nu komt dat ook nog wel voor, maar steeds minder. Zoals bekend zijn de bijwerkingen van de veelvuldig voorgeschreven antidepressiva legio.

 

Wat doen de gouddeeltjes dan precies? Er bestaat inmiddels onderzoek over het effect van colloïdaal goud op de geestelijke gezondheid. Het heeft onder andere een anti-depressieve werking (zonder bijwerkingen) en ook blijken cognitieve functies beter te worden. Men heeft ook ontdekt dat colloidaal goud een positieve invloed en werking heeft op de werking van de hersenen ofwel het neurologisch systeem!

 

Van het grootste belang is echter de kwaliteit van colloïdaal goud in haar meest zuivere vorm. Van de toepassingen met gouddeeltjes zijn (volgens onderzoek) geen nadelige en/of schadelijke effecten bekend. Het lichaam verstoot het goud niet en ziet het als natuurlijke en lichaamseigen stof!

 


Basisfuncties cellen en tumoren


Uit medische onderzoeken en publicaties blijkt dat zeer kleine deeltjes goud (tussen de 2-100 nanometer) nog een ander belangrijk effect kunnen hebben. Uit de onderzoeken blijkt dat goud een bepaald effect heeft op de basisfuncties van een cel en op herstel van die functies. Gezonde cellen hebben een zelfvernietigingsmechanisme dat na 3 maanden in werking treedt, de apoptosis. Bij tumoren functioneert het natuurlijk mechanisme van celdood niet meer en blijven cellen zich delen waardoor de tumor dus blijft groeien.


Men heeft ontdekt dat wanneer gouddeeltjes zich ophopen in tumorcellen, zij binnen enkele uren tot enkele dagen celdood veroorzaken. Dit effect treedt op bij gouddeeltjes tussen de 2-100 nanometer. Volgens de wetenschappers activeert het goud de celdood oftewel de apoptosis. Dit is opmerkelijk omdat er ook onderzoeken en behandelingen bestaan met goud en bestraling en nanogoud als agent voor chemotherapie.

 

Waarom wordt er zo weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en toepassingen van Colloidaal goud? Denkbaar is dat onderzoekers geen patent kunnen aanvragen voor Colloïdaal goud omdat het al eeuwen geleden ontdekt is door andere wetenschappers.

 

Patent? Alleen voor nieuwe toepassingen met goud colloïdalen kan patent worden aangevraagd, bijvoorbeeld in combinatie met gerichte behandeling met licht (UV, laser), radiologie en radiotherapie (bestraling). Hetzelfde geldt voor onderzoeken naar het gebruik van goud als drager (agent) voor het ‘afleveren’ van medicijnen in ziek weefsel. Dergelijke aan te vragen patenten zullen de kans op subsidie voor onderzoek weer aanzienlijk kunnen vergroten. Het grote aantal publicaties van (gesubsidieerde) onderzoeken met nieuwe toepassingen van goud colloïdalen en het aantal stijgende patenten op dat gebied heeft daar alle schijn van.

 

Aan de kosten voor het fabriceren van de zuiver goud colloïdalen en de behandeling ermee kan het niet liggen, deze zijn aanzienlijk lager vergeleken bij de kosten van gangbare behandeling van kanker zoals bijvoorbeeld chemotherapie en radiotherapie (bestraling). Bijwerkingen zijn vooralsnog niet gevonden, althans geen schadelijke. Wel positieve effecten op de geestelijke gezondheid en het neurologisch systeem.De effecten van colloïdaal zilver


Naast colloïdaal goud is ook onderzoek gedaan naar het effect van colloïdaal zilver. Toepassing ervan heeft zelfs al zijn weg gevonden naar de supermarkt. De meest bekende zijn toepassingen in lichaamsverzorgende producten. Maar het wordt ook ingezet bij het zuiveren van drinkwater en zwembadwater. Zo worden bijvoorbeeld ook tomaten bespoten met een zilveroplossing om schimmel zo lang mogelijk tegen te gaan. Duurzaam gekweekte vis die gevoelig is voor allerlei ziektes worden met colloïdaal zilver behandeld, bijvoorbeeld regenboogforel.


Colloidale Zilverdeeltjes kunnen, zoals de praktijk aantoont, een alternatief zijn voor antibiotica. Ze hebben vooral een antibacteriële en schimmeldodende werking. Colloidaal zilver kan daarom een uitstekend alternatief zijn voor de vaak voorgeschreven en steeds minder effectief werkende antibiotica. Want de media en maatschappij maken zich zorgen, zo blijkt uit de berichtgeving aangaande de resistentie van bacteriën en de gevaren voor de gezondheidszorg c.q. gezondheid en welzijn van de mensheid.

 

Uit publicaties van onderzoeken met colloïdaal zilver blijkt dat net als bij behandelingen met colloïdaal goud veelal het zilver als ‘transportmiddel/agent’ kan worden gebruikt om medicijnen in de aangetaste cellen af te leveren. Hierbij gaat het aantal onderzoeken echter gewoon door in tegenstelling tot die bij colloïdaal goud. Dat kan misschien worden veroorzaakt doordat zuiver zilver goedkoper is dan goud, makkelijker verkrijgbaar is en de toepassing daarvan in producten voor dagelijks gebruik al door verschillende grote producenten is omarmd. Maar, zoals gezegd, ook hier worden de heilzame en preventieve effecten van zuiver colloïdaal zilver nauwelijks verder onderzocht. Heeft dit deels te maken met het feit dat het al eeuwen geleden is ontdekt en er dus geen patent op kan worden gedaan? Wellicht niet interessant voor de Big Pharma industrie?Bijwerkingen colloidaal zilver?

 

 Bij normale toepassing van colloidaal zilver in haar zuivere vorm zijn er, voorzover wetenschappelijk bekend, geen bijwerkingen. Helaas wordt het ook aangeboden d.m.v. zwakstroom bereiding. Het is dan feitelijk "ionisch"  zilverwater en wordt onterecht aangeboden als "colloidaal" zilver. Doe zorgvuldig navraag en kies altijd voor "ware" Colloidaal zilver kwaliteit die d.m.v. hoogspanning elektrolyse (het z.g. plasmavlam procedé) is bereidt. Deze in gedestilleerd water bereidde colloidale kwaliteit is absoluut zuiver en veilig en bevat geen chloor en/of andere stoffen.

 

 

 Colloïdaal Zilver en Goud ontstaat alleen door

 

plasmavlam hoogspanning bereiding

 

 

 

 

 - Meer informatie? Klik dan op "contact".

 

- Vul uw naam, email, vraag of bericht in en klik op 'verzend'.